Pojke med funktionsvariation och personlig assistent

Vem kan få personlig assistans?

Vem som kan få personlig assistans regleras av LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Du kan läsa mer om den juridik som styr personlig assistans här.

Syftet med lagen är att du som har en funktionsvariation ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Genom personlig assistans kan du alltså få hjälp med allt i din vardag. Det kan vara personlig hygien eller att äta men även stöd kring kommunikation. Det kan också vara stöd för att kunna arbeta eller att ha en meningsfull fritid. Personlig assistans ska vara på dina villkor och därför utgå från dina behov och önskemål. 

För att ha rätt till personlig assistans krävs det ett beslut från din kommun eller från Försäkringskassan. Ansökan för att få personlig assistans är ofta krånglig och komplicerad. Därför hjälper vi på Monument Assistans dig genom hela processen. Alltid kostnadsfritt såklart. Här kan du läsa mer om hur en ansökningsprocess går till.

Är du osäker på om du har rätt till personlig assistans eller om du har fler frågor så kan du självklart boka ett kostnadsfritt möte med oss där vi berättar mer.

Vill du prata med oss om din ansökan?


  Lex Sarah

  Insatser som bedrivs enligt LSS ska vara av god kvalitet och den som bedriver personlig assistans ska därför utveckla och säkra verksamhetens kvalitet systematiskt och fortlöpande. Syftet är att komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen.

  All personal på Monument Assistans är informerade om vad Lex Sarah innebär och om plikten att anmäla missförhållanden.

  Sekretess

  När man arbetar inom personlig assistans har man tystnadsplikt. Det innebär att man varken skriftligen eller muntligen får röja information som rör den kund som man arbetar hos. Tystnadsplikten gäller alltså uppgifter om personliga förhållanden som avser den enskilde och dennes närstående. Hit räknas bl. a. hälsotillstånd, funktionshinder, familjesituation, utbildning men också ekonomi och social situation i övrigt.

  All personal på Monument Assistans är informerade om vad sekretessen innebär och hur den fungerar i praktiken.

  Genomförandeplan

  Alla kunder hos Monument Assistans blir erbjuden en s.k. genomförandeplan. I genomförandeplanen utgår vi från dina förutsättningar och behov. Genomförandeplanen blir även ett arbetsredskap som dina assistenter kan använda i vardagen. En genomförandeplan gör vi för att vi ska kunna ta tillvara på dina önskemål om hur du vill leva ditt liv. Du har självklart rätt att tacka nej till en genomförandeplan.

  Vi följer upp genomförandeplanen tillsammans med dig som kund med jämna mellanrum. På så vis ser vi till att du får den assistansen som du har rätt till och att den är utformad efter dina önskemål och behov.

  Rekrytering

  Du bestämmer själv i vilken grad du vill vara med i rekryteringsprocessen av dina personliga assistenter. Vi sköter självklart alla administrativa delar kring deras anställning och ser till att de personer som arbetar hos dig har rätt kunskap och kompetens.

  Vi har stor erfarenhet av att rekrytera medarbetare till assistansgrupper som arbetar både mot vuxna och barn.

  Utbildning

  Det kräver väldigt mycket av en att vara personlig assistent. Förutom viktiga personliga egenskaper och en kunskap om den kund som man arbetar för så ställer det krav på kunskap om LSS och insatsen personlig assistans.

  Vi erbjuder därför alla våra personliga assistenter en grundutbildning i att vara personlig assistent. Utbildningen är framtagen av Ifa (Intressegruppen för assistansberättigade) och behandlar ämnen som exempelvis rättigheter/skyldigheter, tystnadsplikt, Lex Sarah och självbestämmande. Utbildningen ger assistenten ett bra stöd i sin yrkesroll och djupare kunskap om arbetet som personlig assistent.

  Utbildningen är digital och efter avklarad kurs erhålls ett personligt diplom.

  Genom Ifa har vi också möjlighet att erbjuda digital utbildning för arbetsledare och för dig som assistansanvändare.

  Riktad utbildning

  Vi värdesätter all kompetens och kunskap. Vi tar därför tacksamt emot alla former av förslag på utbildningar som kan hjälpa oss att bli ännu bättre. En riktad utbildning kan vara en speciell insats för dina assistenter för att förstå din funktionsvariation bättre. Det kan också vara så att du själv vill fortbilda dig för att sedan kunna ge dina egna assistenter bättre verktyg i sitt arbete med dig som kund. Ta kontakt med din kundansvariga så hjälps vi åt att hitta en bra lösning.

  Intern fortbildning

  Våra assistenter får även löpande intern utbildning på exempelvis arbetsplatsträffar. Här diskuteras exempelvis frågor som hur man arbetar med social dokumentation, arbetsmiljöfrågor m.m.
  Vi hjälper och utbildar dig och dina assistenter även med allt som rör vårt digitala rapportering-/schemasystem AiAi.