Pojke med funktionsvariation och personlig assistent

Vem kan få personlig assistans?

Vem som kan få personlig assistans regleras av LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Du kan läsa mer om den juridik som styr personlig assistans här.

Syftet med lagen är att du som har en funktionsvariation ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Genom personlig assistans kan du alltså få hjälp med allt i din vardag. Det kan vara personlig hygien eller att äta men även stöd kring kommunikation. Det kan också vara stöd för att kunna arbeta eller att ha en meningsfull fritid. Personlig assistans ska vara på dina villkor och därför utgå från dina behov och önskemål. 

Är du osäker på om du har rätt till personlig assistans eller om du har fler frågor så kan du självklart boka ett kostnadsfritt möte med oss där vi berättar mer.

Ring oss redan idag

Låt oss göra jobbet

Kvalité i din personliga assistans

Lex Sarah

Insatser som bedrivs enligt LSS ska vara av god kvalitet och den som bedriver personlig assistans ska därför utveckla och säkra verksamhetens kvalitet systematiskt och fortlöpande. Syftet är att komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen.

All personal på Monument Assistans är informerade om vad Lex Sarah innebär och om plikten att anmäla missförhållanden.

Sekretess

När man arbetar inom personlig assistans har man tystnadsplikt. Det innebär att man varken skriftligen eller muntligen får röja information som rör den kund som man arbetar hos. Tystnadsplikten gäller alltså uppgifter om personliga förhållanden som avser den enskilde och dennes närstående. Hit räknas bl. a. hälsotillstånd, funktionshinder, familjesituation, utbildning men också ekonomi och social situation i övrigt.

All personal på Monument Assistans är informerade om vad sekretessen innebär och hur den fungerar i praktiken.

Genomförandeplan

Alla kunder hos Monument Assistans blir erbjuden en s.k. genomförandeplan. I genomförandeplanen utgår vi från dina förutsättningar och behov. Genomförandeplanen blir även ett arbetsredskap som dina assistenter kan använda i vardagen. En genomförandeplan gör vi för att vi ska kunna ta tillvara på dina önskemål om hur du vill leva ditt liv. Du har självklart rätt att tacka nej till en genomförandeplan.

Vi följer upp genomförandeplanen tillsammans med dig som kund med jämna mellanrum. På så vis ser vi till att du får den assistansen som du har rätt till och att den är utformad efter dina önskemål och behov.

Rekrytering

Du bestämmer själv i vilken grad du vill vara med i rekryteringsprocessen av dina personliga assistenter. Vi sköter självklart alla administrativa delar kring deras anställning och ser till att de personer som arbetar hos dig har rätt kunskap och kompetens.

Vi har stor erfarenhet av att rekrytera medarbetare till assistansgrupper som arbetar både mot vuxna och barn.

Utbildning

Genom utbildning från Ifa (Intresseföreningen för assistansberättigade) ger Monument Assistans alla sina personliga assistenter möjlighet till en IT-baserad utbildning som ger en generell kunskap om vad det innebär att vara personlig assistent. 

Monument Assistans utgår från dig som kund och lyssnar in dina önskemål. Ibland behövs det individuella utbildningsinsatser till personalen. Dessa utbildningsinsatser hjälper vi till att utforma. Vi tar även in kompetens utifrån om det finns behov.

Godkända av IVO

För att ett företag ska få lov att bedriva personlig assistans så krävs det ett godkännande från inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är en statlig myndighet. Ett godkännande får företaget i form av ett tillstånd och tillståndet garanterar att man bedriver personlig assistans på ett seriöst och kvalitativt sätt.

Monument Assistans har tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans. Läs mer om IVO och vad som krävs för att få bedriva personlig assistans här. 

Här bredvid kan du också se några exempel på hur vi på Monument Assistans arbetar med kvalitet i det arbete som vi utför. Har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss.