Adress:

Monument Assistans AB
Traktorvägen 6B
22660 Lund

Telefon:

0707-200967

E-post

info@monumentassistans.se

Kontaktperson

Erik Persson
E-post: erik@monumentassistans.se
Tel: 0707-200967

Företagets storlek:

Ca 330 medarbetare (2023-05-30)

Företagets mål och inriktning:

Att bedriva kvalitativ personlig assistans med stor individuell frihet för kunderna. Flexibla lösningar, individuellt bemötande. Lag- och regelefterlydnad

Språkmöjligheter:

Svenska
Engelska
Tyska
Italienska
Teckenspråk
Diverse andra språk med stöd av tolk

Företagets arbete med kvalitetssäkring/kvalitetsledningssystem

Monument Assistans AB har sedan 2017-01-19 tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans och följer de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Monument Assistans arbetar löpande med kvalitetssäkring genom att följa de föreskrifter som föreskrivs i SOSFS 2011:9 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Antal medarbetare

Ca. 330 (2023-05-30)

Antal administrativ personal

10

Specialistkompetenser (akademisk):

 • LSS (lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade
 • SOL (Socialtjänstlagen)
 • Arbetsrätt
 • Förvaltningsrätt
 • Socialrätt
 • Rättssociologi
 • Mänskliga rättigheter – Universell och internationell rätt för personer med funktionsnedsättningar
 • Företagsekonomi – redovisning och finansiering
 • Handikapprätt
 • Autism 1 och 2
 • Metod och konflikthantering
 • Utvecklingspsykologi
 • Hälsa och välbefinnande
 • Organisationspsykologi
 • Rekrytering och urval
 • Socialpsykologi
 • Mm.

Kollektivavtal

Anslutning till kollektivavtal beräknas ske hösten 2023

Organisationsnummer, VD och styrelse, Säte

https://www.allabolag.se/5590601687/monument-assistans-ab

Företagsledning

Erik Persson (VD)
Ola Ingvaldson (Ekonomichef)
Louise Fridolin (Verksamhetschef)
Frida Johlbring (Marknadschef)

Ägare

Erik Persson (50%)
Ola Ingvaldson (50%)

Bokslut, nyckeltal och vinstmarginal

https://www.allabolag.se/5590601687/monument-assistans-ab