Erik Persson
Erik PerssonVD

Erik har arbetat i arbetsledande ställning inom LSS i över 15 år och har erfarenhet av personlig assistans både i kommunal som privat regi. Han har också initierat inkluderingsverktyget Malmönyckeln. Malmönyckeln skapar möjligheter för personer med funktionsvariation att få en rikare fritid. 

Tel: 0707-200967

Ola Ingvaldson
Ola IngvaldsonEkonomichef

Ola har stor erfarenhet av ekonomiska frågor och har arbetat med arbetsledning och rekrytering i en rad olika företag.
Han har även varit med och utvecklat kundfokuserade lösningar för stora företag i såväl Sverige som utomlands.

Ola har arbetat med personlig assistans i över 5 år.

Tel: 0708-300124

Louise Fridolin
Louise FridolinVerksamhetschef

Louise kommer direkt från Försäkringskassan där hon arbetade som försäkringsutredare inom assistansersättning. Hon har även arbetat som rehabassistent inom området teckenspråk och alternativ kommunikation.

Louise har en beteendevetenskaplig examen med fokus på bl.a. psykologi och personalvetenskap.

Tel: 0793-409475

Frida Johlbring
Frida JohlbringUppdragschef

Frida är en eldsjäl inom personlig assistans och funktionsrätt. Hennes engagemang har hon från sin syster som har en förvärvad hjärnskada. Frida har studerat socialrätt, handikapprätt och förvaltningsrätt.

Frida sitter med som vice ordförande i Hjärnkraft, förbundsstyrelsen för Unga Funkisar och är själv medgrundare av Syskonjuristerna och hennes starka vilja att få vårt samhälle mer individanpassat och fungerande för funkisfamiljer visas tydligt i hennes arbete och resultat. 

Tel: 0760-203885

Agnes Fehrm
Agnes FehrmUppdragschef

Agnes har mångårig erfarenhet av personlig assistans i olika roller.

Agnes har genomgått flera utbildningar som ökat hennes kunskap inom personlig assistans. De senaste åren har hon speciellt breddat kompetensen inom området autism.

På sin fritid är hon aktiv i föreningslivet och bedriver både styrelsearbete och leder barngrupper.

Tel: 0760-222380

Ida Pettersson
Ida PetterssonEkonomiadministratör

Ida har en kandidatexamen inom ekonomi med inriktning på redovisning. 

Vid sidan av sitt arbete på Monument Assistans kommer Ida bredda sin  kompetens och läsa masterprogrammet ”Accounting and Finance” vid Ekonomihögskolan i Lund.

Tel: 0760-077650

Martina Damgaard
Martina DamgaardUppdragschef

Redan 1994 när LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) trädde i kraft så började Martina arbeta med den. Hon har sedan arbetat främst med personlig assistans i såväl kommunal som privat regi.

Utöver sitt arbete med personlig assistans har Martina arbetat på arbetsförmedlingen med personer som står långt från arbetsmarknaden och är i stort behov av stöd.

Anna Duell
Anna DuellUppdragschef

Annas tydliga kundfokus grundar sig i över 20 års erfarenhet av att arbeta med människor. Hennes mångsidiga kompetens kommer utöver arbetet inom personlig assistans från roller i psykiatrin och i äldrevården. 

Anna har tidigare även arbetat som bemanningschef och har startat upp en rad olika uppdrag inom personlig assistans.

Monument Assistans – en teckenspråkig miljö

Är du nyfiken på oss?