Varför startade Erik & Ola Monument Assistans

När vi ritade upp grunderna för hur vi tyckte att personlig assistans skulle vara så fokuserade vi på att kundens behov och önskemål skulle få styra helt.

Något som faktiskt inte hade varit självklart från tidigare erfarenheter. Då insåg vi också snabbt att det inte skulle vara möjligt att skapa en färdig modell. Vi var övertygade om att assistans måste byggas individuellt. Vi vet ju av erfarenhet att ingen människa är den andra lik och att man inte är sin funktionsvariation. Med ett nära samarbete, ett personligt bemötande och hög kompetens vill vi skapa en enkel och flexibel assistans. Det är också viktigt att våra kunder känner sig trygga med att vi följer alla lagar och regler och att vi bevakar deras intressen. I våra uppdrag fungerar vi som stöd och hjälp i kontakt med sjukvård och andra myndigheter.

Erik Persson – VD

Erik har arbetat i arbetsledande ställning inom LSS i över 15 år och har erfarenhet av personlig assistans både i kommunal som privat regi. Han har också initierat inkluderingsverktyget Malmönyckeln. Malmönyckeln skapar möjligheter för personer med funktionsvariation att få en rikare fritid.

Tel: 0707-200967

Ola Ingvaldson – Ekonomichef

Ola har stor erfarenhet av ekonomiska frågor och har arbetat med arbetsledning och rekrytering i en rad olika företag. Han har även varit med och utvecklat kundfokuserade lösningar för stora företag i såväl Sverige som utomlands. Ola har arbetat med personlig assistans i över 5 år.

Tel: 0708-300124

Louise Fridolin – Verksamhetschef

Louise kommer direkt från Försäkringskassan där hon arbetade som försäkringsutredare inom assistansersättning. Hon har även arbetat som rehabassistent inom området teckenspråk och alternativ kommunikation. Louise har en beteendevetenskaplig examen med fokus på bl.a. psykologi och personalvetenskap.

Tel: 0793-409475

Frida Johlbring – Marknadschef

Frida är en eldsjäl inom personlig assistans och funktionsrätt. Hennes engagemang har hon från sin syster som har en förvärvad hjärnskada. Frida har studerat socialrätt, handikapprätt och förvaltningsrätt. Frida sitter med som vice ordförande i Hjärnkraft, förbundsstyrelsen för Unga Funkisar och är själv medgrundare av Syskonjuristerna och hennes starka vilja att få vårt samhälle mer individanpassat och fungerande för funkisfamiljer visas tydligt i hennes arbete och resultat.

… Läs mer
Tel: 0760-203885

Renzo Di Negro – Regionchef

Renzo har lång erfarenhet av personlig assistans. I sitt tidigare uppdrag så har han, förutom jobbet som uppdragschef, även arbetat med marknads- och kvalitetsfrågor. Renzo strävar alltid efter långsiktiga relationer och att skapa en trygg vardag för kunden. Han är utbildad inom socialt och pedagogiskt arbete.

Tel: 0760-222380

Josefin Anselmsson – Uppdragschef

Josefin har efter sin examen i rättssociologi arbetat flera år med personlig assistans i olika roller. Hennes intresse för funktionsrättsfrågor väcktes för länge sedan när hon arbetade som personlig assistent åt en kille med en förvärvad hjärnskada. Utöver sina uppdrag i assistansbranschen har hon bred och lång erfarenhet av arbete i ideella organisationer som Neuroförbundet, HISO och Stiftelsen för Bistånd åt rörelsehindrade i Skåne.

… Läs mer
Tel: 0760-29 84 20

Pia Ax – Uppdragschef

Pia kommer närmast från ett stort assistansbolag där hon arbetat som chef under flera år. Hon har egen erfarenhet av att ha den personliga assistansen nära och hennes roll som personlig assistent under 10 år ger henne och oss på Monument ytterligare värdefull insikt i yrket och de förutsättningar som krävs.

… Läs mer
Tel: 0760-054750

Ebba Björk – Uppdragschef

Ebba är utbildad socialpedagog. Utbildningen som har gett fördjupad kunskap om bland annat autismspektrumstörning, insatser enligt LSS och lågaffektivt bemötande är alla värdefulla i hennes arbete som uppdragschef inom personlig assistans. Ebba kommer närmast från en tjänst som skolansvarig med ansvar för både personal och elever på en skola i Göteborg.

… Läs mer
Tel: 0760-07 32 30

Martina Damgaard – Uppdragschef

Redan 1994 när LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) trädde i kraft så började Martina arbeta med den. Hon har sedan arbetat främst med personlig assistans i såväl kommunal som privat regi. Utöver sitt arbete med personlig assistans har Martina arbetat på arbetsförmedlingen med personer som står långt från arbetsmarknaden och är i stort behov av stöd.

… Läs mer
Tel: 0760-239940

Jennie Thomassen – Uppdragschef

Jennie har jobbat med personlig assistans under många år i flera olika arbetsledande roller. Hennes vilja att förbättra och skapa möjligheter för personer i behov av stöd stärktes av de år hon arbetade inom hemtjänsten och hennes känsla för att sätta kundens behov i centrum har stärkts under flera år i serviceyrken.

… Läs mer
Tel: 0760-298195

Anna Duell – Administratör

Anna har jobbat i vården över 20 år och har erfarenhet från psykiatrin, LSS, och äldreomsorg både i privat som kommunal regi. De senaste 15 åren har hon jobbat inom assistans i varierande roller. Allt från personlig assistent till rollen som uppdragschef. Anna har varit med och startat upp flertalet assistansuppdrag.

… Läs mer
Tel: 076-0082045

Morgan Isgren – Ekonomiadministratör

Morgan har en kandidatexamen i ekonomi med inriktning redovisning och revision från högskolan i Kristianstad. Han har tidigare erfarenhet från olika serviceyrken (bl.a. hemtjänsten) vilket gett honom färdigheter i det kundfokuserade arbetet och förståelse för personer i behov av stöd.

Tel: 0760-294160

Ida Pettersson – Controller

Ida har en kandidatexamen inom ekonomi med inriktning på redovisning men har även breddat sina kunskaper genom en masterexamen i ”Accounting and Finance” på Ekonomihögskolan i Lund. Ida har praktisk erfarenhet av löne- och redovisningsfrågor inom just personlig assistans.

Tel: 0760-077650

Rebecca Rosman – Bemanningschef

Rebeccas engagemang för personer i behov av personlig assistans kommer främst från hennes egen erfarenhet av att vara syster till en person i behov av personlig assistans. Hon brinner för syskonperspektivet och har dessutom ytterligare erfarenhet av LSS då hon arbetat som boendestödjare. Rebecca har en examen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap.

… Läs mer

Petra Holm – Bemanningsassistent

Petra är utbildad specialistsjuksköterska och har många års erfarenhet av jobbet som bemanningsassistent. Hon har bred kompetens inom vården då hon arbetat både inom psykiatrin och inom hemtjänsten. Petra är även anställd på Monument Assistans som personlig assistent.

Emmelie Wallin – Bemanningsassistent

Emmelie har lång erfarenhet av yrket personlig assistent vilket har gett henne goda förutsättningar för jobbet som bemanningsassistent. Hon har utvecklat förståelse för olika människor och kulturer då hon är utbildad sjöingenjör och har rest mycket i tidigare jobb. Emmelie är även anställd på Monument Assistans som personlig assistent.

… Läs mer