Erik Persson
Erik PerssonVD

Erik har arbetat i arbetsledande ställning inom LSS i över 15 år och har erfarenhet av personlig assistans både i kommunal som privat regi. Han har också initierat inkluderingsverktyget Malmönyckeln. Malmönyckeln skapar möjligheter för personer med funktionsvariation att få en rikare fritid. 

Tel: 0707-200967

Ola Ingvaldson
Ola IngvaldsonEkonomichef

Ola har stor erfarenhet av ekonomiska frågor och har arbetat med arbetsledning och rekrytering i en rad olika företag.
Han har även varit med och utvecklat kundfokuserade lösningar för stora företag i såväl Sverige som utomlands.

Ola har arbetat med personlig assistans i över 5 år.

Tel: 0708-300124

Louise Fridolin
Louise FridolinKundansvarig

Louise kommer direkt från Försäkringskassan där hon arbetade som försäkringsutredare inom assistansersättning. Hon har även arbetat som rehabassistent inom området teckenspråk och alternativ kommunikation.

Louise har en beteendevetenskaplig examen med fokus på bl.a. psykologi och personalvetenskap.

Tel: 0793-409475

Monument Assistans – en teckenspråkig miljö

Är du nyfiken på oss?