Förebyggande åtgärder – undvik vanliga problem inom personlig assistans

Att vara mottagare av personlig assistans är en viktig och ibland avgörande del i många människors liv, men precis som med alla typer av yrken kan det uppstå utmaningar.

Integration av personlig assistans i dagliga aktiviteter och hobbies

Att integrera personlig assistans i dagliga aktiviteter och hobbies är viktigt för att stärka livskvaliteten för personer med behov av stöd.

Hur man anpassar personlig assistans för barn

Personlig assistans är en nödvändig resurs för många personer med funktionsvariationer, oavsett ålder. För barn som behöver assistans är det dock viktigt att förstå att deras behov och förutsättningar skiljer sig från vuxna. För att göra anpassningar i den personliga assistansen för barn krävs speciell kunskap om deras unika utvecklingsnivå och livssituation.

Vilka rättigheter och skyldigheter har en personlig assistent? 

I Sverige regleras personlig assistans av Lagen om stöd och service till vissa funktionsvarierade (LSS). Personlig assistans är ett stöd som finns för att personer med omfattande funktionsvariationer ska kunna vara delaktiga i samhället och ha möjlighet att leva ett självständigt liv.

Hur går man tillväga för att ansöka om personlig assistans?

Att ansöka om personlig assistans kan upplevas som en utmanande process fylld av juridiska termer och byråkratiska steg.

Ekonomiskt stöd och bidrag för personer med funktionsvariationer

Att hantera ekonomiska utmaningar kan vara påfrestande för personer med funktionsvariationer och deras anhöriga. Men det är viktigt att känna till att det finns resurser och stöd tillgängliga för att underlätta bördan och maximera möjligheterna till ett självständigt och givande liv.

Att kombinera karriär med funktionsvariation

För personer med funktionsvariationer kan vägen till professionell framgång ibland verka mer utmanande, men med rätt stöd och resurser kan hinder övervinnas och drömmar kan förverkligas.

Navigera livet med förvärvade hjärnskador – en guide till effektiv assistans

Att leva med en förvärvad hjärnskada kan vara en komplex resa, men med rätt stöd och assistans är det möjligt att navigera framgångsrikt.

När stroke slår till: vikten av rätt assistans för återhämtning och livskvalitet

På Monument Assistans är vi dedikerade till att erbjuda personlig assistans av högsta kvalitet för personer som har drabbats av en stroke. Vi ser varje individ som en unik person med unika behov och strävar efter att skapa en assistansplan som är anpassad just för dig.

Byt assistansbolag enkelt och smidigt med Monument Assistans

Hos oss på Monument Assistans förstår vi detta och har därför anpassat vår process för att göra det så enkelt som möjligt för dig att byta assistansbolag.