Erik Persson
Uppdaterad: februari 21, 2024

Att hantera ekonomiska utmaningar kan vara påfrestande för personer med funktionsvariationer och deras anhöriga. Men det är viktigt att känna till att det finns resurser och stöd tillgängliga för att underlätta bördan och maximera möjligheterna till ett självständigt och givande liv. På Monument Assistans förstår vi vikten av att erbjuda information och vägledning om ekonomiskt stöd och bidrag för personer med funktionsvariationer.
Vi är ett assistansbolag som erbjuder tjänster inom hela Sverige. Allt från personlig assistans i Stockholm till personlig assistans i Trelleborg.

I detta blogginlägg kommer vi att utforska några av de möjligheter som finns tillgängliga för att underlätta den ekonomiska aspekten för personer med funktionsvariationer.

1. Assistansersättning

En av de mest betydelsefulla formerna av ekonomiskt stöd för personer med funktionsvariation är assistansersättning. Denna ersättning kan användas för att täcka kostnader för personlig assistans och andra relaterade tjänster som är avgörande för att möjliggöra ett självständigt liv. Monument Assistans kan hjälpa till att navigera ansökningsprocessen för assistansersättning och säkerställa att våra kunder får den ersättning de behöver för att möta sina behov.

Kontakta gärna Erik eller Frida för att få veta mer om hur Monument jobbar.

2. Ersättning för funktionsvariation

Bidraget kan användas för att täcka extra kostnader som uppstår på grund av funktionsvariationer, till exempel medicinska utgifter, specialutrustning och anpassningar av bostaden. Vi finns här för att erbjuda rådgivning och vägledning om hur du ansöker om bidrag och hur du kan använda det på bästa sätt för att möta dina individuella behov och mål.

Det är också viktigt att veta att handikappersättning inte längre kan ansökas om om du inte redan har det sedan tidigare. Istället kan du ansöka om en merkostnadsersättning. Handikappersättning har tidigare beviljats till personer som behöver extra hjälp i vardagen, i arbetet eller under studier, eller som har merkostnader på grund av sin nedsatta funktionsförmåga under minst ett år. Hur mycket ersättning du får beror på dina hjälpbehov och extrakostnader, och ersättningen är skattefri. Även om du redan har beviljats handikappersättning gäller nya regler.

3. Bostadsbidrag och bostadstillägg

Bostadsbidrag och bostadstillägg är ekonomiska bidrag som kan hjälpa till att täcka kostnader och göra det möjligt för personer med funktionsvariation att bo självständigt och tryggt. Vi på Monument Assistans finns här för att erbjuda stöd och vägledning om hur du ansöker om dessa bidrag och hur du kan använda dem på bästa sätt för att uppnå bästa möjliga resultat.

4. Skatteavdrag och skattebefrielser

Det finns olika former av skatteavdrag och skattebefrielser tillgängliga för dig med funktionsvariation, såsom avdrag för sjukvårdskostnader och avdrag för kostnader för assistanshundar. Monument Assistans kan erbjuda rådgivning och stöd för att dra nytta av dessa ekonomiska förmåner och minimera skattebördan.

Att hantera ekonomiska utmaningar kan vara överväldigande, särskilt för personer med extra särskilda behov och deras anhöriga. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns resurser och stöd tillgängligt för att underlätta den ekonomiska aspekten och maximera möjligheterna till ett självständigt och givande liv. 
På Monument Assistans är vi här för att erbjuda information, vägledning och stöd om ekonomiskt stöd och bidrag. Vi strävar efter att hjälpa våra kunder att navigera i den komplexa världen av ekonomiskt stöd. Vill du veta mer om vilka ekonomiska stöd du har rätt till? Kontakta oss gärna, så berättar vi mer.

Erik Persson

Monument Assistans

Om Erik

Erik har arbetat i arbetsledande ställning inom LSS i över 15 år och har erfarenhet av personlig assistans både i kommunal som privat regi. Han har också initierat inkluderingsverktyget Malmönyckeln. Malmönyckeln skapar möjligheter för personer med funktionsvariation att få en rikare fritid.