Erik Persson
Uppdaterad: juni 7, 2024

Att vara mottagare av personlig assistans är en viktig och ibland avgörande del i många människors liv. Det är en tjänst som ger stöd och hjälp för att underlätta vardagen för personer med funktionsvariationer, men precis som med alla typer av yrken kan det uppstå utmaningar. 

Här nedan följer tips på förebyggande åtgärder för dig att ta del av. På Monument Assistans erbjuder vi vårt stöd i hela landet. Du kan få personlig assistans i Malmö, såväl som personlig assistans i Helsingborg. Vi finns i hela Sverige och hjälper dig också med personlig assistans i hela Skåne.

Tydlig kommunikation 

Kommunikation är verkligen hörnstenen i alla yrken och relationer och inte minst för ett framgångsrikt samarbete mellan assistenter och de som får assistans. Det är viktigt med tydliga och öppna kommunikationskanaler för att diskutera behov, förväntningar och även lösa eventuella problem som kan uppstå. En av de viktigaste delarna av kommunikationen är att den ska vara tillgänglig för alla inblandade. Det kan innebära att använda olika kommunikationsmedel beroende på individuella behov och preferenser. Det kan vara allt från personliga möten och telefonsamtal till e-post, textmeddelanden eller digitala kommunikationsplattformar. Det viktiga är att den fungerar enkelt och smidigt för alla. 

En annan viktig aspekt av kommunikationen är att det ska finnas en öppen och tillitsfull atmosfär där alla ska känna sig trygga att dela sina tankar, känslor och behov. Det handlar om att skapa en trygg miljö där man kan vara ärlig och öppen utan rädsla för att bli dömd.

Kontakta gärna Erik eller Frida för att få veta mer om hur Monument jobbar.

Tydliga rutiner och förväntningar

Tydliga rutiner och förväntningar skapar struktur och trygghet. Det måste alltid vara tydligt för assistenterna vad som förväntas av dem och vilka uppgifter som ska utföras, samt när och på vilket sätt de ska utföras. Detta minskar risken för missförstånd och oro, och skapar istället en känsla av trygghet och förutsägbarhet.

Kontinuerlig utbildning

Det innebär en stor skillnad om assistenterna får regelbunden utbildning och träning för att säkerställa att de har rätt kunskap och rätt färdigheter för att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Det kan handla om allt från medicinsk omvårdnad till kommunikationsteknik och konflikthantering. Ingen relation är fri från konflikter och problem, men det är hur vi hanterar dem som avgör utfallet. 

Det bör därför finnas en plan för konflikthantering på plats, detta för att först och främst förebygga eventuella missförstånd och sedan för att kunna hantera missförstånd om de uppstår. Genom att ta till förebyggande åtgärder och skapa en trygg och strukturerad miljö kan man förebygga och undvika problem. 

Genom öppen kommunikation, tydliga rutiner och förväntningar, kontinuerlig utbildning och respektfullt samarbete kan både assistenter och de som får assistans uppleva en positiv och givande relation.

Erik Persson

Monument Assistans

Om Erik

Erik har arbetat i arbetsledande ställning inom LSS i över 15 år och har erfarenhet av personlig assistans både i kommunal som privat regi. Han har också initierat inkluderingsverktyget Malmönyckeln. Malmönyckeln skapar möjligheter för personer med funktionsvariation att få en rikare fritid.