Erik Persson
Uppdaterad: maj 14, 2024

Personlig assistans är en nödvändig resurs för många personer med funktionsvariationer, oavsett ålder. För barn som behöver assistans är det dock viktigt att förstå att deras behov och förutsättningar skiljer sig från vuxna. För att göra anpassningar i den personliga assistansen för barn krävs speciell kunskap om deras unika utvecklingsnivå och livssituation.

Här nedan går vi igenom några viktiga saker att ha i åtanke när man tillhandahåller personlig assistans för barn. På Monument Assistans erbjuder vi vårt stöd i hela landet och du kan få personlig assistans i Jönköping, såväl som personlig assistans i Kristianstad. Vi finns i hela Sverige och hjälper dig också med personlig assistans i Växjö och många andra svenska städer.

Individuell planering

När det handlar om att tillhandahålla personlig assistans till barn är individuell planering avgörande. Varje barn har sina unika behov, mål och önskemål och det är viktigt att skräddarsy assistansen efter just deras situation. Genom att arbeta tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kan man utveckla en individuell plan som tar hänsyn till barnets ålder, utvecklingsnivå och livssituation.

Kontakta gärna Erik eller Frida för att få veta mer om hur Monument jobbar.

Utbildning för assistenterna

Assistenter som arbetar med barn behöver ofta en särskild utbildning för att kunna möta deras behov på ett rätt sätt. Det kan innebära att förstå barns utveckling, kunna använda pedagogiska metoder och ha kunskap om kommunikationstekniker som är lämpliga för olika åldrar och funktionsnivåer. Lekfullhet och flexibilitet är också viktiga egenskaper hos assistenter som arbetar med barn.

Samarbete med vårdnadshavare

Föräldrarna eller vårdnadshavarna är centrala i planeringen av personlig assistans till barn. Det är därför viktigt att ha ett nära samarbete för att säkerställa att assistansen är anpassad efter barnets unika behov. Genom att involvera föräldrarna i planeringsprocessen kan man skapa en mer enhetlig och bra vårdmiljö för barnet.

Slutligen är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för barnets behov och önskemål. Att vara lyhörd och kunna anpassa assistansen efter deras behov gör stor skillnad för livskvalitet och välbefinnande. Genom att skapa en trygg och stödjande miljö kan man hjälpa barnet att både utvecklas och trivas på bästa möjliga sätt.

Erik Persson

Monument Assistans

Om Erik

Erik har arbetat i arbetsledande ställning inom LSS i över 15 år och har erfarenhet av personlig assistans både i kommunal som privat regi. Han har också initierat inkluderingsverktyget Malmönyckeln. Malmönyckeln skapar möjligheter för personer med funktionsvariation att få en rikare fritid.