Erik Persson
Uppdaterad: april 5, 2024

Att ansöka om personlig assistans kan upplevas som en utmanande process fylld av juridiska termer och byråkratiska steg. På Monument Assistans vill vi göra denna process så enkel och förståelig som möjligt för dig. 

I det här inlägget har vi samlat vår kunskap och erfarenhet för att skapa en guide som tydliggör hur du går tillväga för att ansöka om personlig assistans.

Bedömning av behov

För att få personlig assistans måste du behöva hjälp med vardagliga saker som att äta, klä på dig, sköta din hygien och kunna prata med andra. Det betyder att du behöver någon som förstår och kan hjälpa dig med just de svårigheter som din funktionsvariation medför.

Kontakta gärna Erik eller Frida för att få veta mer om hur Monument jobbar.

Ansökningsprocessen

Alla ansökningar om personlig assistans börjar med ett skriftligt förfarande. Det är antingen Försäkringskassan eller din kommun som behandlar din ansökan. Vi på Monument Assistans har ett team av juridiska experter som är specialiserade på LSS-lagstiftningen och kan vägleda dig i att utforma en stark ansökan.

En viktig del i din ansökan är att visa att du verkligen behöver hjälp. Det betyder att du behöver samla ihop intyg från till exempel din läkare, arbetsterapeut eller logoped som kan bekräfta vilken hjälp du behöver. Vårt team är här för att hjälpa dig att få ordning på dessa papper på det bästa sättet.

Monument Assistans erbjuder dig stöd och vägledning i hela landet. Vi har bland annat personlig assistans i Borås, personlig assistans i Göteborg och personlig assistans i Växjö

Granskning och beslut

Efter att ansökan skickats in kommer en handläggare att ta kontakt för att genomföra ett hembesök. Syftet med besöket är att få en klarare bild av din vardag och dina behov. Monument Assistans erbjuder att vara vid din sida under detta möte, för att ge dig stöd och se till att dina behov presenteras tydligt.

När hembesöket är avklarat och din ansökan blivit granskad, kommer du att få ta del av ett förslag till beslut. Våra jurister kommer att gå igenom detta med dig för att säkerställa att all information är korrekt och att dina rättigheter tillgodoses. Skulle du bli avslagen eller beviljas färre timmar än vad du ansökt om, står vi redo att stötta dig genom överklagandeprocessen, helt utan kostnad.

Om du känner dig osäker på processen eller har fler frågor, tveka inte att kontakta oss på Monument Assistans. Vårt mål är att förenkla din ansökningsprocess och säkerställa att du får den assistans du behöver för att leva ditt liv fullt ut. 

På Monument Assistans är ditt välbefinnande och din rätt till stöd vår högsta prioritet. Låt oss tillsammans säkerställa att du får den assistans du förtjänar.

Erik Persson

Monument Assistans

Om Erik

Erik har arbetat i arbetsledande ställning inom LSS i över 15 år och har erfarenhet av personlig assistans både i kommunal som privat regi. Han har också initierat inkluderingsverktyget Malmönyckeln. Malmönyckeln skapar möjligheter för personer med funktionsvariation att få en rikare fritid.