Erik Persson
Uppdaterad: april 2, 2024

För de som har drabbats av en förvärvad hjärnskada, kan livet ta en ny och utmanande riktning. Oavsett om skadan är resultatet av en olycka, sjukdom eller annan orsak, kan det krävas betydande anpassning och stöd för att navigera framåt. 

I detta inlägg kommer vi att utforska hur effektiv assistans och stöd kan göra skillnad i livet för personer med förvärvade hjärnskador.

Förståelse för förvärvade hjärnskador

Förvärvade hjärnskador kan vara komplexa och variera mycket från person till person. Det är viktigt att förstå att hjärnan är kroppens kontrollcentrum, och när den skadas, kan det påverka olika aspekter av våra liv. Allt från kognitiva funktioner, beteende, motorik till emotionell hälsa.

Kontakta gärna Erik eller Frida för att få veta mer om hur Monument jobbar.

Vad är effektiv assistans?

Effektiv assistans innebär att erbjuda stöd och hjälp som är skräddarsydd för de specifika behoven hos den som har drabbats av en hjärnskada. Det handlar om att arbeta tillsammans med den drabbade personen och deras nära och kära för att skapa en plan som främjar återhämtning och självständighet. Genom personlig assistans i Lund av oss på Monument assistans når vi tillsammans effektiv assistans.

Vikten av enskild rehabiliteringsplan

Varje person med en förvärvad hjärnskada är unik och behöver en individuell rehabiliteringsplan. Planen bör inkludera mål och strategier för att förbättra kognitiva färdigheter, fysisk funktion, kommunikation och psykisk hälsa. Det är viktigt att ha realistiska och mätbara mål för att mäta framsteg och anpassa planen när det behövs.

Effektiv assistans innebär att samordna olika former av vård och stöd. Det kan inkludera medicinsk vård, fysioterapi, psykologiskt stöd, talterapi och andra specialiserade tjänster. Att ha personlig assistans kan ge en heltäckande vård och stödstruktur.

Att leva med en förvärvad hjärnskada kan vara en komplex resa, men med rätt stöd och assistans är det möjligt att navigera framgångsrikt. Att skapa en individuell rehabiliteringsplan, samordna vård och stöd samt erbjuda stöd till familj och anhöriga är centrala komponenter i en sådan resa. Med tid, engagemang och effektiv assistans kan personer med förvärvade hjärnskador arbeta mot en bättre livskvalitet och självständighet.

Ta gärna kontakt med oss så kan vi tillsammans börja planera din personliga assistans. Vi är här för att hjälpa dig att leva ditt liv på dina villkor, med trygghet och frihet.

Erik Persson

Monument Assistans

Om Erik

Erik har arbetat i arbetsledande ställning inom LSS i över 15 år och har erfarenhet av personlig assistans både i kommunal som privat regi. Han har också initierat inkluderingsverktyget Malmönyckeln. Malmönyckeln skapar möjligheter för personer med funktionsvariation att få en rikare fritid.