Erik Persson
Uppdaterad: februari 21, 2024

I dagens samhälle strävar många efter att uppnå framgång genom sina karriärer. För personer med funktionsvariationer kan vägen till professionell framgång ibland verka mer utmanande, men med rätt stöd och resurser kan hinder övervinnas och drömmar kan förverkligas. Vi som arbetar på Monument Assistans förstår detta behov och strävar efter att stödja våra kunder i att navigera arbetslivets terräng med självständighet och självförtroende. 

I det här blogginlägget förmedlar vi vårt engagemang av att stödja personer med funktionsvariationer att navigera i arbetslivet samt betydelsen av individanpassad assistans. 

Ditt unika perspektiv och behov

Det är viktigt att komma ihåg att varje individ är unik, och vi tror starkt på att tillhandahålla skräddarsydda lösningar som är anpassade efter varje persons specifika behov och mål. Vi inser att varje individ har sin egen uppsättning färdigheter, begränsningar och personliga ambitioner, och det är därför avgörande att anpassa vårt stöd utifrån dessa faktorer. När vi hjälper våra kunder att kombinera karriär med funktionsvariation, är det vår målsättning att inte bara erbjuda praktiskt stöd, utan också att lyssna på deras personliga mål och strävanden, och arbeta tillsammans för att förverkliga dem på ett meningsfullt sätt.

Kontakta gärna Erik eller Frida för att få veta mer om hur Monument jobbar.

Stöd på arbetsplatsen

Att trivas och blomstra på arbetsplatsen är en mångsidig process som kräver mer än bara rätt kompetenser. Det är viktigt att det finns det stöd som behövs för att inte bara uppfylla sina arbetsuppgifter, utan också för att trivas och nå sin fulla potential. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där våra kunder känner sig stöttade och kapabla att hantera de utmaningar och möjligheter som arbetslivet erbjuder. 

Genom ett nära samarbete identifierar vi deras individuella behov och skapar skräddarsydda lösningar som passar varje persons unika situation. Det innebär att vi inte bara tillhandahåller fysisk assistans vid behov, utan också utforskar och implementerar tekniska hjälpmedel och anpassningar av arbetsmiljön för att säkerställa att våra kunder kan utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt och bekvämt sätt.

Utbildning och utveckling

För att lyckas i karriären är kontinuerlig utbildning och personlig utveckling avgörande. Som ditt val av assistansbolag i Lund eller den stad du bor i erbjuder vi resurser och möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling. Det kan innebära kurser, workshops eller coachning för att förbättra professionella färdigheter och främja karriärframsteg.

Att kombinera karriär med funktionsvariationer kan vara utmanande, men det är inte omöjligt. Med rätt stöd, resurser och en positiv inställning hjälper vi dig att blomstra och lyckas på arbetsplatsen.
Monument Assistans är här för att erbjuda det stöd och den vägledning som behövs för att göra din resa så smidig och framgångsrik som möjligt. Vi tror på våra kunders förmåga att nå sina mål och är stolta över att vara en del av deras resa mot professionell framgång och personlig uppfyllelse. Vill du veta mer om hur vi kan stötta dig i din karriär? Kontakta oss gärna, så berättar vi mer.

Erik Persson

Monument Assistans

Om Erik

Erik har arbetat i arbetsledande ställning inom LSS i över 15 år och har erfarenhet av personlig assistans både i kommunal som privat regi. Han har också initierat inkluderingsverktyget Malmönyckeln. Malmönyckeln skapar möjligheter för personer med funktionsvariation att få en rikare fritid.