Frida och Hjärnfamiljen Frida och Hjärnfamiljen

Frida och Hjärnfamiljen

”När man är med om en förvärvad hjärnskada stannar hela världen upp för både dig och dina anhöriga. Vi har genomgått en liknande resa och har mött på brister i kunskapen kring livet efter olyckan. Vi ser därför en stor möjlighet för din utveckling i din assistans, det är din omgivning som bygger din väg tillbaka”. – Hjärnfamiljen

Ett liv som har räddats ska också levas

Livet förändrades plötsligt….

10 oktober 2009 drabbades Fridas syster Julia av en allvarlig trafikolycka. Julia var 15 år och hann ha sitt mopedkörkort i mindre än två veckor innan olyckan var framme.

Livet kastades om för alla inblandade då Julia fick en svår hjärnskada. Efter olyckan blev familjen tvungen att spendera månader på sjukhuset. En tid av både hopp och förtvivlan och när Julia äntligen sa sitt första ord efter olyckan så sa läkarna att ”det blir nog inte mer än så”. Även efter hemgång möttes familjen av skeptiska tongångar. ”Experter” uttalade sig om begränsade möjligheter till utveckling för Julia.

Men familjen gav sig inte och efter det att Julia fick rätten till personlig assistans började en lång resa av kamp men också av nyfikenhet och driv. Det ledde fram till grundandet av Hjärnfamiljen och så småningom ett exklusivt samarbete med Monument Assistans.

”Jag förstod att ett assistansbolag måste vara lyhört och genuint intresserade av individuella lösningar för deras kunder. De måste attrahera utbildad personal som verkligen är intresserade av att arbeta med utveckling. Med Monument Assistans sa det klick direkt. Definitivt en win-win” säger Frida som idag jobbar på Monument med bl.a. kvalitetsfrågor.

Julia lever idag ett meningsfullt liv som är anpassat efter hennes egna individuella möjligheter. Hon har stort stöd av Hjärnfamiljen och av en omgivning som förstår vikten av att ett liv som har räddats också ska levas!

Illustration

Monument + Hjärnfamiljen = Sant

Monument Assistans bedriver ett unikt och exklusivt samarbete med Hjärnfamiljen. Det är vi mycket stolta över.

Genom samarbetet kan Monument Assistans via Hjärnfamiljen erbjuda tjänster som utbildningar och individuell handledning men Hjärnfamiljen är också behjälpliga när det gäller ansökningar som rör personlig assistans.

Genom samarbetet får vi på Monument möjlighet att ge våra kunder med förvärvade hjärnskador möjlighet att ta del av allt det som Hjärnfamiljen är så otroligt duktiga på. Vi delar synen på utveckling och hur central rehabiliteringsprocessen är.

Utöver detta är Maries och Fridas anhörigperspektiv så oerhört värdefullt för oss alla på Monument Assistans.

Frida och Hjärnfamiljen

Vill du veta mer om Monument?

Frida

Frida Johlbring

Tel: 0760-203885 Maila mig