Sten och Ola och Ann-Katrin håller om varandra

Sten och Ann-Katrin och Ola håller om varandra och ler